Ziemia Żywiecka 2018-08-16

Bądź na bieżąco


reklama

Rezolucja podpisana

2016-07-09 08:30:00 UM Żywiec 426


Burmistrz Żywca podpisał rezolucję w sprawie poprawy jakości powietrza

foto: UM Żywiec

7 lipca w Krakowie odbyło się spotkanie prezydentów miast, poświęcone działaniom zmierzającym do poprawy jakości powietrza. Na konferencji zorganizowanej przez władze Miasta Krakowa obecni byli przedstawiciele 15 miast Polski, również Żywca, który reprezentował burmistrz Antoni Szlagor. Podczas konferencji podpisano rezolucję pn. „Stanowisko polskich miast w sprawie systemu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w miastach”, która ma zwrócić uwagę władzom centralnym na problem, z którym zmagają się samorządy.

- Z problemem smogu samodzielnie nie poradzi sobie żadne polskie miasto. Mam nadzieję, że nasza współpraca i przyjęta dziś w Krakowie rezolucja poruszy odpowiednie tryby i będziemy mogli wspólnie – skutecznie – zadbać o nasze zdrowie i jakość naszego życia – powiedział podczas konferencji Jacek Majchrowski. – W pełni zgadzam się z panem prezydentem Majchrowskim. Nie tylko w chwili gdy pojawił się raport WHO na temat zanieczyszczenia polskich miast, ale już w chwili wprowadzania w Żywcu programu niskiej emisji, mówiłem, że problem smogu zostanie załatwiony tylko i wyłącznie w chwili, kiedy wprowadzone zostaną stosowne rozwiązania systemowe, które nie będą obciążały budżetu mieszkańców, lecz będą ułatwiały im życie, a przyczynią się do poprawy środowiska naturalnego – mówi Antoni Szlagor, burmistrz Żywca.

Efektem spotkania jest podpisanie wspólnego stanowiska polskich miast, w sprawie ograniczenia niskiej emisji.

Samorządowcy zaproponowali:

w zakresie ograniczania niskiej emisji:

wprowadzenie minimalnych standardów jakości kwalifikowanych paliw stałych dla sektora komunalno-bytowego
wprowadzenie minimalnych standardów emisji dla instalacji spalania paliw stałych w sektorze komunalno-bytowym
wprowadzenie parametrów jakościowych (energetyczno-emisyjnych) nowych kotłów opalanych paliwami stałymi wprowadzanych na rynek jako produkt w sprzedaży indywidualnej
wyposażenie służb kominiarskich w uprawnienia kontrolne w zakresie weryfikacji stanu jakości indywidualnych instalacji spalania
powrót do prac nad Specustawą dotyczącą przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie sieci ciepłowniczych
w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych:

wyposażenie lokalnych władz samorządowych w możliwość tworzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej
wprowadzenie obowiązującego na terenie całego kraju jednolitego systemu oznakowania samochodów spełniających określone normy emisji spalin
wprowadzenie ograniczenia prędkości maksymalnej w obszarze stref ograniczonej emisji komunikacyjnej w trakcie występowania epizodów zanieczyszczeń powietrza
umożliwienie czasowych zmian organizacji ruchu drogowego w celu ograniczenia lokalnego ruchu pojazdów samochodowych poprzez:
 wprowadzanie ruchu naprzemiennego z rejestracjami parzystymi i nieparzystymi w okresie występowania epizodów z podwyższonymi zanieczyszczeniami
 wprowadzenie zakazu ruchu samochodów przewożących mniej niż 3 osoby w okresie występowania epizodów z podwyższonymi zanieczyszczeniami

w zakresie ograniczania emisji o charakterze wtórnym i utrzymania czystości w obrębie ciągów komunikacyjnych:

umożliwienie lokalnym władzom samorządowym wprowadzenie do Regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy obowiązku regularnego czyszczenia na mokro przez właścicieli nieruchomości chodników służących do ruchu pieszego położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości – szczególnie w okresie wiosenno-letnim
wprowadzenie do pozwolenia na budowę zapisu o konieczności posiadania i stosowania urządzeń czyszczących zapobiegających każdorazowo nanoszeniu zanieczyszczeń pyłowych przez samochody obsługujące budowę na drogi publiczne z jednoczesnym rozszerzeniem katalogu obowiązków kierownika budowy w zakresie nadzorowania nad stosowaniem tychże urządzeń
rozszerzenie katalogu przepisów dotyczących obowiązku prawidłowego prowadzenia budowy o możliwość ukarania prowadzących budowę za niezachowanie należytej staranności w dbaniu o środowisko poprzez zaniechanie stosowania urządzeń czyszczących zapobiegających nanoszeniu zanieczyszczeń pyłowych przez samochody obsługujących budowę na drogi publiczne

w zakresie działalności kontrolnej:

wyposażenie odpowiednich służb miejskich (głównie straży miejskich) w możliwości kontrolne oraz egzekucyjne związane z przestrzeganiem ograniczeń, zakazów lub nakazów w obrębie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej
wyposażenie odpowiednich służb miejskich (głównie straży miejskich) w możliwości kontrolne i egzekucyjne w zakresie kontroli jakości spalin emitowanych przez pojazdy w obrębie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej lub innych stref wyznaczonych przez Rady Gmin
wyposażenie odpowiednich służb miejskich (głównie straży miejskich) w uprawnienia kontrolne pojazdów (będących w ruchu) opuszczających place budów pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej emisji pyłu do powietrza atmosferycznego

w zakresie ochrony obszarów wymiany powietrza w miastach:

umożliwienie dodatkowej ochrony kanałów przewietrzania miasta poprzez wprowadzenie w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymogu zgodności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

w zakresie działań o charakterze fiskalnym:

umożliwienie ustalania zwiększonej opłaty taryfowej za parkowanie w strefach ograniczonej emisji komunikacyjnej w trakcie trwania sezonu grzewczego (jesienno-zimowego).


Kopiowanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła: zywiec.super-nowa.pl


reklama

  Wyszukaj w SN

  Ostatnio dodane


  Policja zmienia miejsca kontroli kierowców
  2018-08-16

  Policja zmienia miejsca kontroli kierowców

  Od wczesnych godzin rannych trwają policyjne działania „Alkohol i Narkotyki”

  MSWiA apeluje
  2018-08-16

  MSWiA apeluje

  MSWiA apeluje: zachowajmy rozwagę, pijmy wodę, ograniczmy przebywanie na słońcu

  Nasi pozdrawiają z Turynu! Czeka ich nocleg na stacji paliw
  2018-08-15

  Nasi pozdrawiają z Turynu! Czeka ich nocleg na stacji paliw

  Dziś dużo zwiedzania. Nie można było pominąć tych miejsc. Całun Turyński, Bazylika Matki B...

   Popularne Artykuły


   Pedofil ujęty-Wideo
   2018-08-13

   Pedofil ujęty-Wideo

   Według Krzysztofa Dymkowskiego w Żywcu został ujęty pedofil

   Tłumy na dniach Lipowej
   2018-08-13

   Tłumy na dniach Lipowej

   W niedzielę zakończyły się tegoroczne Dni Gminy Lipowa!

   Dymkowski: Zatrzymany przyznał się do wszystkiego!
   2018-08-14

   Dymkowski: Zatrzymany przyznał się do wszystkiego!

   Dwa dni temu 28 latek umieścił ogłoszenie na jednych z portali. W ogłoszeniu napisał, że w...

   Żywiec Super-Nowa

   ul. Batorego 4, 43-300 Bielsko-Biała

   : 784 669 877

   :

   : zywiec@super-nowa.pl


    SN - INFORMACJE BIELSKO